Trang chủ TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

Tài liệu tiếng Nhật N3

Đối với những bạn mới học lên tiếng Nhật trung cấp thì có lẽ N3 là đích đến đầu tiên mà chúng ta nhắm đến. Đôi khi chỉ cần có N3 và khả năng giao tiếp tốt là chúng ta đã có một công việc khá ổn trong các công ty Nhật, tất nhiên là nếu lấy được N2 N1 thì sẽ còn tốt hơn, những cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Thôi thì nên tính từ từ bằng việc luyện thi để đậu được N3 rồi hãy tính tiếp các bạn nhé ! Tài liệu luyện thi JLPT N3 Japan, My Love sưu tập cho tới nay khá nhiều và đầy đủ gồm có :
1. 日本語総まとめ N3 文法 | Nihongo Soumatome N3 Bunpou Kèm theo là file Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn lại bằng tiếng Việt dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法 2. 本語総まとめ N3 聴解 | Nihongo Soumatome N3 Choukai 3. 日本語総まとめ N3 読解 | Nihongo Soumatome N3 Dokkai 4. 日本語総まとめ N3 語彙 | Nihongo Soumatome N3 Goi 5. 日本語総まとめ N3 漢字 | Nihongo Soumatome N3 Kanji 6. 新完全マスターN3 文法 | Shin Kanzen Master N3 Bunpou 7. 新完全マスターN3 聴解 | Shin Kanzen Master N3 Choukai 8. 新完全マスターN3 読解 | Shin Kanzen Master N3 Dokkai (Coming soon...) 9. 耳から覚える文法トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Bunpou N3 10. 耳から覚える聴解トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Choukai N3 11. 耳から覚える語彙トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Goi N3 12. 日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N3 13. 日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N3 14. 日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N3 15. 日本語能力試験問題集 N3 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N3 16. 合格できる日本語能力試験 N3 | Gokaku Dekiru N3 17. 日本語能力試験 完全模試 N3 | Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3 18. 日本語能力試験模試と対策 N3 | JLPT Moshi to Taisaku N3 19. 日本語能力試験N3予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N3 20. 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 | JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji 21. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 | Pattern-Betsu Tettei Drill N3 22. 日本語能力試験公式問題集 N3 | JLPT N3 Official Book 23. 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 | JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri 24. TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 | Try N3! Phiên bản tiếng Việt 25. 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 | Tanki Master Nihongo N3

TIN HOT NHẤT

PHỔ BIẾN NHẤT