TỪ VỰNG

Từ vựng tiếng Nhật N3

Giới hạn về từ vựng tiếng Nhật thì ít nhất bạn cần thuộc ít nhất 3750 từ. Học trong giáo trình Mina no Nihongo khoảng gần 2500 từ ở Mina trung cấp và khoảng 1200 từ vựng ở Mina sơ cấp.Cách học từ vựng tiếng Nhật hiệu quả nhất là học theo cụm từ, bạn có thể kết hợp cách học này với việc sử dụng flashcard, hình ảnh, ví dụ minh họa cụ thể....để có thể thuộc nhanh và nhớ lâu nhiều từ nhất có thể. Để đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N3 bạn cần hoàn thành chương trình học tương đương với cấp độ  trung cấp. Đây là một cấp độ rất quan trọng, mang tính bản lề vì nó đóng vai trò làm bước chuyển từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung và cao cấp. Do đó, lượng kiến thức là khá nhiều nên bạn cần tập trung thời gian học tập ôn luyện cũng như tìm cho mình một phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả phù hợp nhất.